Common uses and conditions

Stoeterij In’t Groene Hout – GreenWoods Stud, Laucrat bv stelt de algemene voorwaarden als volgt vast.

Leveringsvoorwaarden GreenWoods Webshop (“GreenWoods”)

1. Een bestelling is definitief nadat GreenWoods de ontvangst van de bestelling, en betaling, door middel van een orderbevestiging heeft bevestigd. Betaling geschiedt op één van de door GreenWoods aangegeven wijze(n).

2. Koper heeft toegang tot een evenement van GreenWoods nadat de orderbevestiging is ontvangen. De orderbevestiging is het toegangsbewijs. Ook kunt u toegangsbewijzen downloaden via de link in uw emailbevestiging.

3. Indien een onderdeel van het evenement waarvoor besteld en betaald is gebruik maakt van paarden, kan het voorkomen dat een paard ziek en/of niet beschikbaar is waardoor het evenement komt te vervallen. GreenWoods is in dat geval niet verantwoordelijk voor schade. In dat geval zal de koper zo spoedig mogelijk ingelicht worden en zal de betaling worden geretourneerd.

4. GreenWoods is niet aansprakelijk als koper te laat komt.

5. De koper is niet gerechtigd om een definitieve bestelling te annuleren.