Drinks, tea, get-together, Hunting Hall & Kids

This page is only in Dutch.

Borrel, tea, vergadering, Jachtzaal & kids

 

 
 

De Stoeterij is een centrum van tradities, van beleving van natuur en dieren, muziek en sport. De Stoeterij is al dan niet in combinatie met een rijtoer, met zo gewenst een picknick, high tea of borrel te bezoeken. Naast de draaiorgels op de Stoeterij staat de Stoeterij bekend wegens de aan de Stoeterij verbonden Jachthoornblaasgroepen, waarvan de Jachthoornblaasgroep “In ‘t Groene Hout” meermaals Nationaal Kampioen was.

 

De FalabellaSchool “Las Falabellas” organiseert activiteiten met en rond het Falabellapaard voor jong en oud. Bezoek aan de Falabellapaardjes, mennen, oefeningen aan de lange teugel, springen, toiletteren, algemene introductie tot de psyche van het paard, karakter van het paard, familiebijeenkomsten of verjaarspartijtjes al dan niet in combinatie met de andere activiteiten op de Stoeterij.

En dit alles onder de noemer FalabellaSchool “Las Falabellas”