GreenWoods “WHITE PEARLS”
Kwaliteits Lipizzaners met een geschiedenis...

GreenWoods bezit een aantal van de mooiste Lipizzaner paarden die afkomstig zijn van ‘s werelds oudste stoeterij (1374) in “Djakovo“.

Djakovo in Croatië, voorheen deel uitmakende van het Habsburgse rijk, fokt met de Lipizzaner paarden die in 1805 uit Lipica geëvacueerd zijn in verband met de Napoleontische oorlog.

Sinds de 16e eeuw wordt de Lipizzaner als oorlogspaard en later als parade- en show paard ‘par excellence‘ gebruikt; voor de Habsburg monarchie en later ook voor andere monarchieën en de adel in het algemeen.

Sinds 1590 gebruikt de in Wenen gevestigde Spaanse Rij School Lipizzaner hengsten voor hun klassieke dressuur.

Deze paarden onderscheiden zich ook in de circus dressuur en voor de wagen.

In 1994 gedurende de Balkan oorlog werd de Djakovo stoeterij belegerd en werd besloten om enige van de beste Lipizzaners te evacuëren naar en onder te brengen bij GreenWoods Stud.

Dit teneinde de vruchten van generaties lange toegeweide fok activiteiten te beschermen, aangezien veel Lipizzaners in de Balkan oorlog doodgeschoten zijn met de doelstelling de bevolking te demoraliseren, die dit ras als deel van hun erfgoed beschouwde.

Het transport van deze ‘White Pearls‘ trok veel publieke belangstelling omdat het transport gehinderd werd door internationale bureaucratie ingevolge de gespannen atmosfeer op dat moment.

De ‘White Pearls‘ van GreenWoods Stud die te koop staan hebben een stamboom van meer dan 300 jaar. De paarden kunnen vlak bij Nice in Frankrijk bekeken worden en wereldwijd afgeleverd worden tegen redelijke kosten.